Privacy

Studio 47 verzamelt via deze website enkel technische gegevens en persoonsgegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden in overeenstemming met de wet alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Studio 47 draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist is voor een goede bedrijfsuitoefening of dan wettelijk verplicht is.